Нашата история

Нашата История

През 1966 година в гр.Разград към Профсъюзен дом на културата се създава самодеен ансамбъл за народни песни и танци носещ името – Капанци.

Инициаторът Петранка Дацкова – Директор на Профсъюзния дом на културата и  ентусиастите Райчо Василев и  Евстати Димчев, поставят голямата Цел – Капанският ансамбъл да се превърне в огнище на българщината и да разнася по света българското фолклорно изкуство.

… Следват години на творческо търсене и упорит труд. Първите обработени капански песни са дело на проф. Н. Кауфман…

С имената на Александър Христов – назначен за главен художествен  ръководител и диригент през 1971г., Мария Цветкова, Борис Белчев и Румян Занев  се поставя началото на нов етап в развитието на ансамбъла. Разширява се репертоара, следват участия в Републикански фестивали и гастроли в чужбина.

Постигнатите резултати дават основание през 1986 г. самодейният ансамбъл да прерасне в професионален.

… Минават годините, натрупва се опит, налага се идеята, че най-сигурната  посока  да  поддържаш  традицията, е  да  изтъкваш колорита на собствения си край.

Специално за ансамбъла произведения  пишат: проф. Кирил Стефанов, Красимир Кюркчийски, Коста Колев, Стефан Кънев, Иван Вълев, Петър Льондев,  и др.

Танци за капанци поставят: проф. Кирил Дженев, Иван Тодоров, Борис Вълков, Иван Донев, Тончо Тончев, Димитър Димитров и др.

От 1998 година и до юни 2017 година  Главен художествен ръководител и хореограф на ансамбъла е Румян Занев.

Концертните програми стават все по-разнообразни и атрактивни. Разкрепостява се понятието “народен ансамбъл”, засилва се стремежа да се търси не съвремието.

В репертоара продължават да се вписват имената на авторитети в бранша, като: Теодоси Спасов, Цветан Цветков, Георги Андреев, Йордан Данов, Веселин Личев, Ради Радев, Петьо Кръстев и др., но личи и силното  присъствие на хореографа Румян Занев , автор на повече от 40 танца.

Scroll to Top