СТФ “Лудогорска Младост” 2020-11-26T14:54:23+02:00

СТФ “Лудогорска Младост”

Средношколска танцова формация „Лудогорска младост” е създадена през 2008 г. като школа за подрастващи таланти в Капанския ансамбъл.
Игралците от Средношколската танцова формация „Лудогорска младост” имат в репертоара си почти всичко от репертоара на основния състав на Капанския ансамбъл, както и произведения с много оригинални и атрактивни хореографски решения.
Лауреати са на Международния фестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа” в Хасково – първи награди през 2010, 2011, 2015 и 2016 г.
Средношколците от „Лудогорска младост” са двукратни носители на Специалната награда на Международния фестивал на изкуствата „Морско конче” в Обзор и на Националния фестивал „Нашите малки, големи танцьори” – Велико Търново, „Пъстър свят” – Панагюрище.
Участвали са в международните фолклорни фестивали в Кълъраш, Сибиу и Слобозия – Румъния и в Орел – Русия
Младост, жизнерадост и амбициозност са само част от характеристиката на талантите от Средношколската танцова формация „Лудогорска младост”. Една част от децата остават да танцуват в Капанския ансамбъл като професионалисти или пък продължават образованието си във висшите училища със специалност хореография, но още по-важно е, че сега те дават своя безценен принос в съхраняването и популяризирането на българското танцово фолклорно богатство.
 Средношколска танцова формация „Лудогорска младост” запазва автентичния облик на българския народен танц. И до сега продължава  да съхранява и  популяризира българските фолклорни традиции , но най-важното е, че заедно ръководители и средношколци правят така, че народните танци намират  своето място и в любителското творчество, правят ги достъпни до всеки, който желае да се докосне до тяхната магия, непрекъснато доказват безусловната необходимост от тяхното съществуване и развитие.